Wat heb je aan klantdata als je niet mag communiceren, de impact van de nieuwe Europese verordeningen op marketing en sales?

Op 25 mei 2018 zal de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) in werking treden. Het verwerken van persoonsgegevens is binnen de Europese Unie alleen mogelijk wanneer de regels in de AVG worden nageleefd. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de grondslagen om persoonsgegevens te verwerken en waarom het niet handig om altijd maar toestemming te vragen voor het verwerken van persoonsgegevens als dat niet noodzakelijk is. Tevens zal worden ingegaan op wat de AVG toestaat op het gebied van profiling en wat de gevolgen zijn van dataportabiliteit voor bedrijven met langdurige klantrelaties. Het tweede deel van de bijdrage zal zich richten op de stand van zaken van de VPEC (Verordening voor Privacy en Elektronische Communicatie). In deze Verordening waarvan het streven is om die ook op 25 mei 2018 in werking te laten treden wordt de opt-in geregeld voor het gebruik van het e-mailadres om daarmee een commerciële boodschap naar natuurlijke en rechtspersonen te sturen, de opt-out voor ongevraagde outbound calls. Daarnaast wordt in de VPEC geregeld hoe dient te worden omgegaan met cookies en audience measurement.

 

Parallelsessie 2
Locatie: Podium 6 Tijd: 11:30 - 12:15 Alexander Singewald