Zelforganisatie en ondernemerschap bij gemeente Hollands Kroon

Inwoners of ondernemers nemen steeds vaker initiatieven en ambtenaren moeten creatief genoeg zijn om protocollen en regels los te laten. Maar in de praktijk van alledag blijkt dit nog niet zo makkelijk.

Hollands Kroon is een gemeente die het net even anders doet. Zo wordt er gewerkt met een platte organisatiestructuur van drie directeuren en 35 zelfsturende teams.
De medewerkers van Hollands Kroon worden gestimuleerd om mee te denken, verantwoordelijkheid te nemen, kansen te zien en vanuit mogelijkheden te denken en te handelen, in plaats van regels en procedures.

In deze workshop vertelt Michiel Koster (directeur bedrijfsvoering) over de organisatievisie en komen voorbeelden voorbij van hoe dat in de praktijk werkt en wat de inwoners ervan merken

Parallelsessie 2
Locatie: Podium 5 Tijd: 11:30 - 12:15 Michiel Koster